top of page
Black Computer

Studentski radni radovi

Kako dobiti svoje radne papire po kvalifikacijama 

 • Učenici od 14 do 15 godina mogu dobiti plave radne papire.

 • Učenici od 16 do 17 godina mogu dobiti zelene radne papire.

  • Studenti šalju popunjeni obrazac za prijavu našem roditeljskom koordinatoru, Jeremyju Felicianu sa:

   • Državna iskaznica, izvod iz matične knjige rođenih ili pasoš

   • Bilješka ljekara u kojoj se navodi da su sposobni za rad

   • Kopija identifikacionog dokumenta roditelja/staratelja sa adresom kako bi se papiri mogli poslati kućnom poštom

 • Radni papiri se obrađuju i šalju studentu u roku od nedelju dana od prijema prijave i svih potrebnih dopunskih dokumenata. 

bottom of page