top of page
504 Usluge i smještaj 

1.  Član 504 Zakona o rehabilitaciji zahtijeva da javne škole nude usluge i smještaj za učenike sa invaliditetom koji ispunjavaju uslove.

Ove usluge pomažu učenicima sa posebnim zdravstvenim potrebama da u potpunosti pohađaju školu.  Vaše dijete može imati pravo na zdravstvene usluge, obrazovni smještaj ili oboje. 

Kontakt podaci: Imate li pitanja o tome kako dobiti za studenta 504 plan ili ispunjavaju li uslove za taj plan?

 

Molimo kontaktirajte školski koordinator 504, AP Jenn Rodriguez jennifer.rodriguez@envirostudies.org

Forest Path
bottom of page